„Libertas est res inaestimabilis”

Wolność jest rzeczą bezcenną

Kancelaria

Kancelarię Adwokacką „LEGAT” założył w 1992 r. Zbigniew Magdij po ukończeniu studiów prawniczych oraz podyplomowych studiów z zakresu prawa konkurencji na UJ. Posiada licencję nr 2117 Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie.

Kancelaria „LEGAT” świadczy kompleksową pomoc prawną oraz wskazuje optymalne rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb polskich i zagranicznych firm i osób fizycznych w dziedzinach prawa:

 • cywilnego,
 • karnego,
 • rodzinnego,
 • spółek,
 • nieruchomości,
 • prawa konkurencji.

Kancelaria świadczy pomoc prawną poprzez:

 • udzielania porad i opinii prawnych,
 • przygotowywanie projektów umów, pism, aktów prawnych,
 • reprezentowanie przed sądami i organami administracji,
 • zakładanie przedsiębiorstw,
 • mediację i zawieranie ugód.

Kancelaria:

 • zachowuje w tajemnicy wszystko, o czym dowiedziano się od klienta w związku z wykonywaniem obowiązków zawodowych,
 • jest ubezpieczona od odpowiedzialności cywilnej w związku z świadczoną pomocą prawną,
 • prowadzi korespondencję także w języku angielskim.